ﻭﺑﻼﮒ ﺭﺳﻤﯽ م.ا (مِه)

درباره وبلاگ

بایگانی

دسته‌بندی

فهرست

‌پیوست

نویسندگان

ابر برچسب‌ها

لینک‌های روزانه

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo
google-site-verification: google91dcd585aebc87c6.html


نویسنده :م. ا (مِه)
تاریخ:پنجشنبه 24 خرداد 1397-09:43 ب.ظ

واقعﮔﺮﺍﻳﯽ (۲۰)


  ۱-۳-۲  جهانﺷﻨﺎﺧﺘﯽها، اندیشمندان، عارفان و فیلسوفان ایرانﺯﻣﻴﻦ:
  
 • مهرباوری:¹
 در ایران کهن ـ به گمان از پایانهﻫﺎﯼ دوران نوسنگی ـ به آرامی گونهﺎﯼ از باورهای میتولوژیک به نام «مهرباوری» شکل گرفت…

 بطورکلی دربارۀ علل و انگیزهﻫﺎﯼ پیدایش و گسترش باورهای میتولوژیک در جهان، با توجه به بسیاری ناشناختهﻫﺎ در این زمینه، و وجود روزنهﻫﺎﻳﯽ بسته و تاریک به گذشتهﻫﺎﯼ دور، نمیﺗﻮﺍﻥ بدون در نظر گرفتن هر احتمالی، به ضرس قاطع نتیجه گرفت…، ولی در باب اثرها و کنشﻫﺎﯼ دوسویه میان این عقاید و نوع زندگی مردم و تأثیرهای به جاماندۀ فرهنگی در سرزمینﻫﺎﯼ گوناگون، میﺗﻮﺍﻥ به این پاسخ رسید که در ایران کهن، این باورها، بیشتر، بر پایۀ ارزش و اهمیتی که رفتار و منش انسانﻫﺎ در مانایی، حفظ و بقای اجتماعات داشت، هویت یافت! و سپس با گذشت زمان بود که به ضرورت، دربرگیرندۀ تفاسیر و تأویلاتی نیز از نوع جهانﺷﻨﺎﺧﺘﯽهای میتولوژیک شد…
 
 میتولوژی، دانشی تطبیقیﺳﺖ که از اصول و قواعد خاصی پیروی میﮐﻨﺪ؛ تطبیقی در مجموعهﺍﯼ از فرآیندهای شناختی که بر پایۀ روشﻫﺎﯼ علمی به پیش میﺭﻭﻧﺪ؛ بدینگونه که در این مجموعه، اگرچه هدف از هر فرآیند، روشن و مشخص، و واجد محتوایی میتولوژیکی باشد، ولی برای پژوهشگر، هدف نهایی که از مجموعۀ این هدفﻫﺎ دست دهد، همیشه و از پیش، خود را بروز نمیﺩﻫﺪ، زیرا این هدفِ نهایی لزوماً برخوردار از درونمایهﺍﯼ میتولوژیک نیست و گهگاه مضمونی کاربردی نیز دارد؛ برای نمونه،
 چنانچه موضوع بررسی، شناخت تطبیقی میان پدیدۀ میترایسمِ دوران کهن، در سرزمینﻫﺎﯼ ایران، هند و روم باستان باشد، پس نخستین فرآیند شناخت، کشفِ ویژگیﻫﺎﯼ هر یک از آنها بر پایۀ روشﻫﺎﯼ علمیﺳﺖ و لذا ویژگیﻫﺎﻳﯽ که بر پایه حدس و گمانهﻫﺎﯼ غیرمعتبر باشند از دایره این پژوهش حذف میﺷﻮﻧﺪ (مانند اینکه بگوییم میترایسم زادۀ تخیلات کودکان باستانی است). سپس در فرآیند دیگری، به این موضوع پرداخته میﺷﻮﺩ که با توجه به بسیاری ناشناختهﻫﺎ در این گستره، آیا امکان درستی نتایج مقایسه، میان ویژگیﻫﺎﯼ کشفﺷﺪﮤ هر یک با دیگری وجود دارد و یا نه!  و چنانچه ویژگیﻫﺎﯼ شناختهﺷﺪﻩ، ویژگیﻫﺎﯼ بنیادی و اساسی باشند پس چنین امکانی وجود دارد…، و از اینرو در فرآیندی بعدی به کار جداسازی ویژگیﻫﺎﯼ یکسان از خصوصیات نایکسان پرداخته میﺷﻮﺩ؛ با این شرط که این شباهتﻫﺎ و تفاوتﻫﺎ، واقعی و ریشهﺍﯼ باشند و نتیجۀ گمانﻫﺎﯼ واهی، خیالبافیﻫﺎ و خطاهای گزارهﺍﯼ نباشند… و بدینگونه است که در دنبالۀ این پژوهش میﺗﻮﺍﻥ به همسنجی و مقایسه شباهتﻫﺎ و تفاوتﻫﺎﯼ میان آنها پرداخت، به این امید که از این تطبیق به یک هدف و نتیجۀ علمی رسید.² ← ص ۲


دنباله گفتار ← ص ۲


نظرها() 

دنبالک‌ها: واژهﻧﺎﻣﻪ ۳   • تعداد صفحه‌ها :2
  • 1  
  • 2  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات